Testimonials

Tôi không rành về hoa nhưng nhờ sự tư vấn nhiệt tình nên tôi vẫn dễ dàng chọn được một cây Lan phù hợp để tặng bà xã. Rất tuyệt vời.

Anh Thiện Lập Trình Viên

Vườn Lan Đà Lạt là nơi duy nhất mà tôi tin tưởng về chất lượng và nguồn gốc của hoa.

Chị Lan Anh CT HĐQT Tập Đoàn ILA

Tôi không rành về hoa nhưng nhờ sự tư vấn nhiệt tình nên tôi vẫn dễ dàng chọn được một cây Lan phù hợp để tặng bà xã. Rất tuyệt vời.

Anh Thiện Lập Trình Viên

Vườn Lan Đà Lạt là nơi duy nhất mà tôi tin tưởng về chất lượng và nguồn gốc của hoa.

Chị Lan Anh CT HĐQT Tập Đoàn ILA